30 let UNIKOM Autopůjčovna

Podmínky zapůjčení vozidel


1) Vozidlo je zapůjčeno na osobu uvedenou ve smlouvě a nelze ho dále půjčovat osobě třetí.
2) Vozidlo je půjčeno čisté a s plnou nádrží PHM. Bez ohledu na počet ujetých km dotankuje řidič před vrácením vozu plnou nádrž.
3) Nájemce má povinnosti neprodleně informovat majitele v případě technické závady nebo pojistné události na tel: 602 563 067.
4) Jízda v náročném terénu vyžaduje od řidiče zkušenosti a praxi, z těchto důvodů není bez přítomnosti zástupce majitele vozu dovolena.
5) Vozidlo je nájemci předáno čisté a v bezvadném technickém stavu bez jakýchkoliv zjevných vad a poškození, před půjčením vozu byl nájemce seznámen s jeho obsluhou, ve vozidle je zakázáno kouřit.
6) Nájemce bere na vědomí, že není majitelem vozidla a nesmí vozidlo, ani jeho části nabízet k prodeji.
7) Smlouva může být zrušena ze strany majitele okamžitě bez udání důvodu.
8) Za veškeré porušení pravidel silničního provozu a škody na majetku v době nájmu vozidla plně odpovídá nájemce, zejména jízda pod vlivem alkoholu je zakázána.
9) Vozidlo je havarijně pojištěno. Spoluúčast 5% (min. 5 000,- Kč) na havárii, poškození, zničení , odcizení a nebo snížení pojistného plnění uhradí nájemce pronajímateli v plné výši. Za škody na vozidle, které odmítne hradit pojišťovna ( havarijní a zákonné pojištění ) v době pronájmu vozidla plně odpovídá nájemce. V případě poškození nákladového prostoru / popřípadě vnitřních stran dveří hradí škodu nájemce v plném rozsahu.
10) Vozidlo bez souhlasu majitele nesmí opustit území České Republiky.

Informace o zpracování osobních údajů


V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, beru tímto na vědomí a souhlasím, že mé osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, telefon a emailová adresa budou zpracovány společností UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, 28401 Kutná Hora.

Byl jsem informován že: Tento souhlas je platný po dobu 5 let anebo do jeho odvolání. Odvolání může být učiněno kdykoliv, a to písemným oznámení na tuto adresu: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, 28401 Kutná Hora nebo na následující emailovou adresu: osobnidata@unikom.cz